Kontakta oss

Home Kriterier

Kriterier

Nordic Nail Open 2023 Kriterier och bedmöning

Eriksbergshallen i Göteborg
2023-03-23 – 2023-03-25

Här kan du ladda ner PDF-filer med Kriterier och bedömning

 

DIVISIONER

Nail Masters:
De som någon gång har vunnit någon tävling eller placerat sig som nummer två eller tre.
Tävlingsavgiften är 600:- per tävling i akryl eller 1000:- för två tävlingar, samma gäller för gel.
Tävlingsavgiften är 1000:- per övrig tävling. Maxbelopp är 4000:- därefter är alla tävlingar gratis.
• VINST Akryl och Gel 1 plats: POKAL – Den som har högst poäng totalt i akryltävlingarna (båda
tävlingarna summeras), eller geltävlingarna, vinner dessutom startavgifter till NAILYMPIA i
London 2021 samt 2000:- i resebidrag.
Din vinst gäller till Master divisionen i Nailympia och för att tävla i Master divisionen på
Nailympia måste den tävlande delta i BÅDE gel och akryltävlingen.
• VINST Akryl och Gel 2-3 plats: POKAL

Nail Starters:
De som aldrig har tävlat eller de som har tävlat men högst placerat sig som nummer fyra.
Tävlingsavgiften är 500:- per tävling i akryl eller 800:- för två tävlingar, samma gäller för gel.
Tävlingsavgiften är 1000:- per övrig tävling. Maxbelopp är 4000:- därefter är alla tävlingar gratis.
• VINST Akryl och Gel 1 plats: POKAL – Den som har högst poäng totalt i akryltävlingarna (båda
tävlingarna summeras), eller geltävlingarna, vinner dessutom startavgifter till NAILYMPIA i
London 2021.
Din vinst gäller till Master divisionen i Nailympia och för att tävla i Master divisionen på
Nailympia måste den tävlande delta i BÅDE gel och akryltävlingen.
VINST Akryl och Gel 2-3 plats: POKAL

High School:
Öppet för elever på gymnasieelever i Sverige som går Stylistutbildning eller liknande.
Tävlingsavgiften är 200:- per tävling i akryl eller 300:- för två tävlingar, samma gäller för gel.
Tävlingsavgiften är 300:- för gellack och 500:- per övrig tävling.
• VINST Akryl, Gel och Gellack 1-3 plats: POKAL
VINST Akryl, Gel och Gellack 1 plats: POKAL till skolan

Nail Master, Nail Starter, High School
• VINST övriga tävlingar 1-3 plats: POKAL

Max 32 tävlande i varje tävling totalt alla divisioner. Max 10 Team i Team Trio
Minimum 4 i en division för att den skall starta – annars ett erbjudande om att ändra division.

Anmälan är bindande. Om den tävlande avanmäler sig senast 6 veckor innan tävlingsstart
återbetalas hela avgiften. Om den tävlande avanmäler sig efter 6 veckor innan tävlingsstart
återbetalas 50% av tävlingsavgiften. Om den tävlande avanmäler sig 3 veckor innan
tävlingsstart återbetalas inte någon del av tävlingsavgiften.

WINNERS OF WINNER

En spännande bonustävling – Winner of Winners. Alla deltar automatiskt i den tävlingen. Den
deltagare som får totalt den högsta poängen under dessa två dagar vinner den stora Pokalen
och kan stoltsera med titeln Winner of Winners 2023.
Följande tävlingar ingår inte i Winners of Winner: Team Trio och Mixed Media.

NORDISK MÄSTARE
Den tävlande som får högst poäng i akryltävlingarna och den tävlande som får högst poäng i
geltävlingarna.
Denna kategori gäller för tävlande med medborgarskap från någon av de nordiska länderna;
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss. reni@nailsystems.se
Vi kommer även att kortfattat gå igenom reglerna på tävlingsdagen.
Mobiltelefon får inte användas av tävlande eller modeller under tävlingarna (förutom som
klocka i flygplansläge eller som musik med hörlurar).
Men ta gärna mycket bilder före och efter tävlingarna och använd gärna
#nordicnailopen och #cosmonord.
Bilder kommer kontinuerligt att tas av professionell fotograf under tävlingen och dessa kommer
att publiceras på www.nailcompetitions.se


_______________________________________________________________________________________________________

 

TÄVLINGSREGLER
Generella regler.
• Tävlingen är öppen för nagelterapeuter, elever på nagelskolor och gymnasieelever.
• Tävlande och modeller måste vara 16 år fyllda.
• Tävlingsavgiften måste vara erlagd innan tävlingen startar.

Inget arbete på modellen får utföras på tävlingsområdet 30 minuter innan
tävlingsstart.
Den tävlande får inte röra modellens händer under genomgången av
regler, som startar 10 minuter innan tävlingsstart. Modeller och tävlande skall då vara
beredda att börja med tävlingen. Om den tävlande utför något arbete under
genomgången leder detta till 5 poängs avdrag.

o Modellens händer kommer att kontrolleras men inte synas för skador.
Eventuella sår eller skador på händerna kommer att ge poängavdrag.
o Modellens händer skall vara fria från konstmaterial så att tävlande kan starta
omgående.
o Modellen får inte bära några smycken såsom ringar, klocka eller armband
(Undantag: Fantasy). Synliga födelsemärken och tatueringar behöver INTE
täckas över
med plåster.
o Modellen skall bära kortärmat eller alternativ dra upp ärmarna inför
bedömningen. (Undantag: Fantasy)

• Se efter i agendan för exakta tider för genomgång och tävlingsstart.
• Tävlande skall medta alla produkter som behövs för att genomföra tävlingsmomenten,
även skarvsladdar med uttag, arbetslampa och eventuellt UV- eller LED-lampa. Vid
stationen finns ett bord och två stolar förberett, samt tillgång till ett eluttag.
• Tävlandes nagelstationer kommer att kontrolleras innan tävlingsstart. Efter tävlingsstart
får inget plockas upp från väskor, påsar eller från golvet
. Alla väskor skall placeras på
angiven plats och handväskor skall placeras under stolarna. Om något faller ned på
golvet under tävlingen, vänligen uppmärksamma golvdomare innan det plockas upp.
• Alla burkar och flaskor skall vara i originalförpackningar. Handskriven märkning är
godkänd på pumpflaskor, sprayflaskor, glitter och dekorationer. Omärkta burkar
kommer att tas om hand av golvdomarna och återfås efter tävlingen.

• Det får inte finnas andra arbetsprodukter på manikyrbordet än de som behövs för att
utföra en behandling enligt tävlingens kriterier.
• Tipparna skall ligga i en box med minst 10 tippar i varje fack och stämma överens med
numreringen i boxen. Vita tippar eller hela tippar är inte tillåtet (endast clear eller
naturell). För de som tävlar med tippar får tipparna inte förfilas eller på annat sätt
prepareras innan tävlingsstart.
Mallar får inte klippas eller på något sätt prepareras innan tävlingsstart. Mallarna skall
vara på en rulle eller i en remsa. Det får ENDAST finnas 25 mallar på rullen/remsan.

Resin får inte användas i tävlingarna – Akryl på mall, Gel på mall och Gellack. I övriga
tävlingar är resin tillåtet. Aktivator till resin är inte tillåten i någon tävling.
• Det ÄR tillåtet att använda elektrisk fil i alla tävlingar UTOM Gellack och Team Trio.
Olja får användas, även handlotion och crème, men det får inte finnas några rester eller
fin hinna kvar när naglarna skall bedömas – det kommer då att ges avdrag för
produktrester. Händerna skall inte heller ha någon fet hinna.
• Det är tillåtet att använda vatten.
• Naglar/tippar får inte dekoreras med några varumärken.

• Det är inte tillåtet under tävlingen att röka, förtära alkoholhaltiga drycker,
fotografera, använda video eller använda mobiltelefon
(som kommunikation eller
kamera). Mobiltelefon får dock användas som klocka men skall då vara utan signal och
satt i flygplansläge.
• Tävlande får inte starta innan tävlingsledaren så har sagt och när tävlingen är avslutad
skall modellen genast resa sig.
Om den tävlande arbetar efter tävlingens avslut leder
detta till 10 poängs avdrag.
• Tävlande eller modeller får inte lämna tävlingsområdet under pågående tävling.
• Tävlingen kommer att vara möjlig att se för publik men tävlingsområdet får inte
beträdas förutom av tävlande, modeller och golvdomare eller någon med tillåtelse från
någon av golvdomarna.
Det är den tävlandes skyldighet att sätta sig in i kriterier och regler. Vid tveksamhet
skall den tävlande fråga innan tävlingsstart.

Efter tävlingen
• Modellerna skall lämna de tävlande för bedömning av domarna.
• Modellerna får inte lämna området där bedömningen sker innan klartecken ges.
• Modellerna skall ansvara för att de är hos alla domarna för bedömning. Om en modell
missar en domare kommer den tävlande att missa dessa poäng.
• Modellen får inte använda sin mobiltelefon under bedömningen.
• Modellen får inte röra sina naglar innan bedömningen är klar hos alla domare.
Händerna skall hela tiden vara synliga. Om modellen rör sina händer under
bedömningen ges en varning därefter diskvalificeras den tävlande/modellen.

• Tävlande skall direkt efter tävlingen städa upp på sina arbetsstationer och packa ihop
sitt material, eller förbereda inför nästa tävling
• Domarna kommer att vara kvar efter prisutdelningen för kommentarer och uppföljning.

Om det blir oavgjort på någon av de tre första platserna.
• Samtliga domares gemensamma poäng för helhetsintryck.
• Om det fortfarande är lika gäller huvuddomarens poäng för helhetsintryck och därefter
huvuddomarens totala poäng.
LYCKA TILL!

___________________________________________________________________

AKRYL och GEL

Tävlingstid: Två gånger 75 minuter (1 timme 15 minuter)
Tävlingstiden är uppdelad på två tävlingar om vardera 75 minuter.

• Tävling med mall
o Under denna tid skall samtliga naglar på modellens HÖGRA hand förlängas med
mall och modellens tumme och lillfinger lackas med rött nagellack som
tillhandahålls av tävlingsledningen från Leighton Denny Expert Nails
. Inget
under- eller överlack av någon typ får användas. Lackningen skall vara helt
täckande.
o De övriga tre naglarna skall vara helt fria från någon typ av nagellack.

Tävling med tipp
o Under denna tid skall samtliga naglar på modellens VÄNSTRA hand förlängas
med tipp och modellens tumme och lillfinger lackas med rött nagellack som
tillhandahålls av tävlingsledningen från Leighton Denny Expert Nails.
Inget
under- eller överlack av någon typ får användas. Lackningen skall vara helt
täckande.
o De övriga tre naglarna skall vara helt fri från någon typ av nagellack.

• Smile skall skulpteras med pensel men får förfinas med en fil.
• För att skapa en skarp kontrast vid den Franska randen får Klar, Rosa eller Täckande
rosa användas.

• Om Täckande rosa används för att förlänga nagelbädden skall det var en hel jämn smile
linje även sett på undersidan av nageln.
• Även de lackade naglarna skall ha vitt på undersidan, men inget smile behöver synas.
Olja får användas, även handlotion och crème, men det får inte finnas några rester eller
fin hinna kvar när naglarna skall bedömas – det kommer då att ges 2 poängs avdrag för
produktrester.
Händerna skall inte heller ha någon fet hinna av olja eller handlotion.
• Tävlande kan tävla i både mall och tipp eller endast i en tävling. Det kommer att vara ca
10 minuters paus mellan tävlingarna. Tävlande som tävlar i båda tävlingar skall stanna
kvar på sina stationer. Modellens händer får inte röras.
• De tävlande i akryl får inte använda någon form av topcoat.

__________________________________________________________________________

BEDÖMNINGSKRITERIER

Längd – 10 poäng
• Alla naglar skal ha lika längd mätt från nagelband till fria kantens slut. Tumnagel får
dock vara något längre och lillfingernageln något kortare.
• Längden på den vita förlängningen får inte överstiga 100 % av längden av nagelbädden.
Denna längd mäts från eponychium till den djupaste delen i smilet, och från den
djupaste delen i smilet till den fria kanten.
• Om täckande produkter används och nagelbädden förlängs, skall detta vara
proportionerligt med den befintliga nageln.

Form – 10 poäng
• Formen skall vara fyrkantig (square) eller rund och måste vara lika och enhetlig
samtliga naglar.

Apex – 10 poäng
• Apex – sett från sidan – skall på samtliga naglar vara placerad proportionerligt och på
samma ställe.

• Apex skall ha samma höjd på alla naglarna.

C-kurva – 10 poäng
• C-kurvan skall ha ett konstant djup på samtliga naglar och vara lika på höger och
vänster sida.
Djupet måste vara minst 40% av en cirkel.
• C-kurvans högsta punkt skall vara enhetligt placerad på samtliga naglar och följa hela
nagelns längd ner till eponychium. Inga gropar eller ojämnheter.

Sidlinjer – 10 poäng
• Sidlinjerna skall vara raka, sett uppifrån, och följa nagelbädden och vara lika på höger
och vänster sida. Sidlinjens kan vara något ”tapered” för en vackrare form, men fortsatt
raka.
• Sidlinjerna skall vara raka, sett från sidan.

Avslut och hårlinje – 10 poäng
• Avsluten skall vara osynliga och nagelbanden oskadade. Inget överflöd av produkter
eller helt bortfilad produkt.
• Avsluten i framkant – nagelns hårlinje – skall ha en jämn övre och undre kurva på
samtliga naglar, dvs. en jämn och minimal hårlinje. Får inte vara tjockare än ett
kontokort.

Smile – 10 poäng
• Smile-linjen skall vara tydligt och skarpt skulpterad, samt inga skuggor i övergången till
det rosa.
• Smile-linjen skall vara enhetlig på samtliga naglar, dvs. lika djup och lika på höger och
vänster sida.

Vit förlängning – 10 poäng
• Den vita kanten skall vara lika och enhetlig på samtliga naglar, både i färgtäthet
konstant och utan luftbubblor – och i längd. Men om längden är vald med att tumnagel
är något längre och lillfingernageln något kortare skall detta harmoniera med den vita
kanten.

Lackning – 10 poäng
• Lackningen skall vara färgtät, jämn och konstant i ytan och hela nageln skall vara lackad.
Det får inte synas några matta ytor eller filmärken på de lackade naglarna.
• Även hårlinjen på C-kurvan skall vara lackad och eventuell kant på sidlinjen men inget
lack får finnas på undersidan
av nageln. Lackningen skall ha ett jämt avslut mot
nagelband och lateraler
. Avslutet av konstmaterialet mot nagelbandet får inte synas.

Yta på olackade naglar – 10 poäng
• Ytan skall glänsa som glas och det får inte finnas några filrepor. Hela nagelytan skall
glänsa – även vid avsluten vid nagelbandet.
• Inga rodnader, ingen överfilning, av nagelbädd. Färgen på konstmaterialet (clear eller
täckande) på nagelbädden skall vara jämt och med klarhet. Konstant och utan
luftbubblor.

Tipp/Mall applicering och undersida – 10 poäng
Tippen eller mallen skall vara rätt applicerad och utan synliga eller kännbara kanter.
• Den naturliga nageln får inte synas.
• Naglarna och fingrarna skall vara rena från damm och produktrester (även olja) och
resin.
• Om täckande rosa har använts skall det vara ett jämt smile även sett från undersidan.
(Kan dock vara med olika längd, pga. olika längd på naturlig nagelbädd)

Helhetsintryck – 25 poäng
• Svårighetsgraden av arbetet, såsom smilets djup och applicering av täckande rosa.
• Harmoni mellan hand och naglar och konstnärlig harmoni.
• Domarens intryck.

Eventuella poängavdrag.

_________________________________________________________________________________________________

STILETTO
Tema: Djungeln
Tävlingstid: 120 minuter (2 timmar)

Låt oss svinga runt i lianer mellan stora träd, färgrika fåglar, tjattrande apor och vad mer din
fantasi bjuder på. Kanske möter vi Tarzan.
• Den tävlande får ha manikyrerat sin modell innan tävlingen för att genast starta
tävlingen. Det får inte finnas något konstmaterial i någon form på naglarna.
• Ena handens fem fingrar skall vara förlängda på mall – tippar får inte användas.
• Den totala längden på naglarna måste minst vara 3.0 cm – det finns ingen maxgräns på
längden.
• Gel, akryl, dipsystem, gellack, nagellack och akrylfärger får användas.
• Elfil får användas.
• Alla typer av rhinestones, stripes, glitter och liknande får användas – ÄVEN fimos,
stickers eller liknande. Men allt skall sättas samman under tävlingstiden, inga
färdiggjorda dekorationer.

Nagelns undersida får också dekoreras och ger möjlighet till ytterligare poäng.
• Dekorationer på nagelns ovansida får inte vara högre än 4 mm. Dekorationer på nagelns
undersida får inte vara högre än 4 mm.
Olja får användas, även handlotion och crème, men det får inte finnas några rester eller
fin hinna kvar när naglarna skall bedömas – det kommer då att ges 2 poängs avdrag för
produktrester.
Händerna skall inte heller ha någon fet hinna av olja eller handlotion.
Resin får användas.

___________________________________________________________________________________

BEDÖMNINGSKRITERIER

Nagelns längd – 10 poäng
• Alla naglar skall ha lika längd mätt från nagelband till fria kantens slut. Tumnagel får
dock vara något längre och lillfingernageln något kortare

Sidlinjer – 10 poäng
• Sidlinjerna skall vara parallella med en skarp avsmalnande (tapered) form, sett
uppifrån, och vara lika på höger och vänster sida. En tydlig Stiletto form skall framträda.
• Sidlinjerna skall vara raka sett från sidan.

Avslut och hårlinje – 10 poäng
• Avsluten mot eponychium och lateraler skall vara osynliga.
• Avsluten i nagelns ytterkanter skall ha en jämn övre och undre kurva på samtliga naglar,
dvs. en jämn och minimal hårlinje. Dekorationer får läggas ovanpå och under nagelns
hårlinje.

Dekoration på nagelns ovansida – 10 poäng
Kreativitet i handhavandet av design och tekniker. Är dekorationerna handgjorda eller
färdiggjorda?
Originalitet i idé och utformning.
Svårighetsgrad.

Dekoration på nagelns undersida – 10 poäng
Kreativitet i handhavandet av design och tekniker. Är dekorationerna handgjorda eller
färdiggjorda?
Originalitet i idé och utformning.
Svårighetsgrad.

Komposition – 10 poäng
Kompositionen skall vara harmonisk och stämma överens på samtliga naglar.
Tydlighet i dekorationen och väl sammansatta färger.

Professionalism- 10 poäng
Inga skador eller rodnader på nagelband eller händer.
• Naglarna och fingrarna skall vara rena från damm och produktrester (även olja) och
resin.
• Naglarna skall ha en tydlig och ren Stiletto form.

Helhetsintryck naglar – 25 poäng
• Det totala intrycket mellan naglar, hand och dekorationer
• Det skall vara en harmoni mellan nagelns längd, form och färgval med handen.
Tydlighet i temat.

Eventuella poängavdrag.

______________________________________________________________________________________

GELLACK
Tema: Valfritt
Tävlingstid: 60 minuter (1 timme)

En tävling som är både klassisk och Nail Art. Några delar klassisk Fransk Manikyr och klassisk röd
men sedan är det bara att sväva ut och ta fram all glädje och kreativitet. Båda tummarna skall
vara dekorerade och fantasin kan flöda fritt. Blommor, Färger, Mönster, Fiskar, Hjärtan… ja,
precis vad du vill. Vi är alla nyfikna på vad som kommer att skapas under denna timme.

• Den tävlande får ha manikyrerat sin modell innan tävlingen för att genast starta med
gellack. Det får inte finnas något konstmaterial i någon form på naglarna.
Inget konstmaterial får användas mer än gellack.
• Ena handens fingrar, utom tummen, skall lackas med ett rött klassiskt lack utan glitter
eller skimmer.
• Andra handens fingrar, utom tummen, skall lackas med klassisk Fransk Manikyr – vitt
och rosa. Transparent rosa, Täckande rosa eller Clear får användas.
Båda händers tummar skall vara dekorerade. Dekorationen får göras endast med
gellack.
Inga stickers, glitter o.dyl. Olika typer av verktyg får användas som extra
penslar, dotting tools o.dyl.
Om gellacket innehåller glitter i original får detta användas.
• Endast gellack i originalförpackning får användas och det skall vara tydligt angivet att
det är ett upplösningsbart gellack. Toplack kan vara ett ej upplösningsbart gellack, om
det är så i original och tydligt ingå i serien.
Olja får användas, även handlotion och crème, men det får inte finnas några rester eller
fin hinna kvar när naglarna skall bedömas – det kommer då att ges 2 poängs avdrag för
produktrester
. Händerna skall inte heller ha någon fet hinna av olja eller handlotion.
• Domarna kommer även att bedöma att händer och nagelband är välmanikyrerade.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Nagelns längd – 10 poäng
• Alla naglar skall ha lika längd mätt från eponychium till fria kantens slut. Tumnagel får
dock vara något längre och lillfingernageln något kortare.

Nagelns form – 10 poäng
• Formen på nageln måste vara lika och enhetlig på samtliga naglar.

Lackning röd- 10 poäng
• Lackningen skall vara färgtät, jämn och konstant i ytan utan några matta ytor och hela
nageln skall vara lackad.
• Lackningen skall ha ett jämt avslut mot nagelband och lateraler.
• Det får inte finnas något lack på undersidan av nageln.

Lackning Fransk Manikyr- 10 poäng
• Smile-linjen skall vara tydligt lackad och den skall vara lika och enhetlig på samtliga
naglar. Inga skuggor i övergången till det rosa.
• Smile-linjen skall inte vara rak utan i harmoni med den naturliga nageln.
• Den vita kanten skall vara enhetlig och färgtät.
• Lackningen skall ha ett jämnt avslut mot nagelband och lateraler och utan några matta
ytor.
• Det får inte finnas något lack på undersidan av nageln.

Professionalism – 10 poäng
Inga skador eller rodnader på nagelband eller händer.
Händer och nagelband skall kännas mjuka och ha en lyster men inte ha en överdos av
restprodukter av olja eller handlotion.
• Naglar och händer skall vara fria från produktrester, även olja.
• Ovansidan av naglarna skall vara utan ojämnheter. Undantag: höjdskillnaden pga.
dekorationer.

Dekoration – 10 poäng
Kreativitet i handhavandet av design och tekniker.
Originalitet i idé och utformning.
Svårighetsgrad

Komposition av dekoration – 10 poäng
Kompositionen skall vara harmoniska och stämma överens på båda tummarna
• Tydlighet i dekorationen och väl sammansatta färger.

 

Helhetsintryck – 20 poäng
Det totala intrycket mellan naglar, händer och dekoration.
• Det skall vara en harmoni mellan nagelns längd, form och färgval med handen.
• Händer och nagelband är välmanikyrerade.

Eventuella poängavdrag.

__________________________________________________________________________________________________

TEAM TRIO
Tävlingstid: 90 minuter (1 timme 30 minuter)

Nu öppnar vi salongen. Tre nagelterapeuter skall tillsammans skapa en hand med Fransk
Manikyr på tippar. Formen och längden är valfri men endast Gel eller Akryl får användas. Ingen
dipteknik, polygel eller annan ny teknik, vi håller teknikerna helt klassiskt. Nu kör vi!!!

• De tävlande skall tillsammans slutföra en hand inom 90 minuter.
• De tävlande får ha manikyrerat sin modell innan tävlingen men handen skall vara helt
utan konstmaterial.
• Tipparna skall vara i en ask med minst 10 i varje fack och stämma överens med
numreringen. Tipparna får inte vara förfilade. Valfria tippar får användas i naturell eller
clear. Classic, Stiletto, Edge, ja formen är valfri.
• Smile skall skulpteras med pensel men får förfinas med en fil.
• För att skapa en skarp kontrast vid den Franska randen får Klar, Rosa eller Täckande
rosa
användas.
• Om Täckande rosa används för att förlänga nagelbädden skall det var en hel jämn smile
linje även sett på undersidan av nageln.
Elfil får INTE användas.
• De som väljer att tävla i akryl får inte använda någon form av topcoat.
Olja får användas, även handlotion och crème, men det får inte finnas några rester eller
fin hinna kvar när naglarna skall bedömas – det kommer då att ges 2 poängs avdrag för
produktrester
. Handen skall inte heller ha någon fet hinna av olja eller handlotion.
• Domarna kommer även att bedöma att handen och nagelband är välmanikyrerade.
• Om teamet använder akryl skall det poleras till högglans, använder teamet gel kan en
topcoat/sealer användas.

• Teamet får själva fördela sin tid men har en deltagare avslutat sin del får hon/han inte
gå tillbaka. Hon/han skall ta med sin bricka som inte får användas av nästa deltagare.

• Varje deltagare skall innan tävlingsstart ha gjort klart en bricka där alla produkter som
behövs för tävlingsmomentet får finnas, men endast dessa produkter/verktyg. Både
brickan och arbetsstationen får dock vara utsmyckad eller arrangerad på något
innovativ sätt.
Brickan och arbetsstationen kommer att synas innan tävlingsstart och
poängbedömas av golvdomarna.
• Varje lag får ge laget ett namn och klä sig i teamkläder som tydligtvisar en samhörighet
och speglar lagets namn. Kanske något annat som visar teamet? Frisyrer? Sminkning?
Detta poängbedöms av golvdomarna.
• Under tävlingen kan de två som inte arbetar på modellen ivrigt heja på sin
medtävlande.
Kanske komma med glada tillrop, goda råd eller varför inte göra en
spännande krigsdans. Samtliga tävlande skall dock hålla sig i närheten av sin station
under hela tävlingen. Detta poängbedöms av golvdomarna.

De tävlande skall arbeta utefter följande schema:

Deltagare 1: Applicera tippar, fila längd, form och tippskarv.
På brickan: Tippar, tipptång, resin, prepverktyg, filar – och annat som kan anses
tillhöra detta moment.
Deltagare 2: Applicera produkt för en fin Fransk Manikyr.
På brickan: Primer eller liknande, gel eller akryl, penslar, pads, pinchtång, 1 fil –
och annat som kan anses tillhöra detta moment.
Deltagare 3: Slutfila nageln och skapa högglans.
På brickan: Filar, polerare, olja, handcreme, pads, topgloss om teamet arbetar
med gel – och annat som kan anses tillhöra detta moment.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Längd – 10 poäng
• Längden skall vara konstant och harmoniera med handen.
• Om täckande produkter används och nagelbädden förlängs, skall detta vara
proportionerligt med den naturliga nageln.

Form och sidlinjer – 10 poäng
• Formen är valfri men den skall harmoniera med handen och vara lika och enhetlig
samtliga naglar.
• Sidlinjerna skall vara lika på höger och vänster sida sett både uppifrån och från sidan.
Sidlinjen kan vara formade för en ballerina eller stiletto eller någon annan form.

Apex och C-kurva – 10 poäng

• Apex – sett från sidan – skall på samtliga naglar vara placerad proportionerligt och på
samma ställe och med samma höjd.
• C-kurvan skall ha ett konstant djup på samtliga naglar och vara lika på höger och
vänster sida och med högsta punkten enhetligt placerad
.

Avslut och yta – 10 poäng
• Avsluten skall vara osynliga och nagelbanden oskadade. Inget överflöd av produkter
eller helt bortfilad produkt.
• Avsluten i framkant – nagelns hårlinje – skall ha en jämn övre och undre kurva på
samtliga naglar, dvs. en jämn och minimal hårlinje. Får inte vara tjockare än ett
kontokort.
• Ytan skall glänsa som glas och det får inte finnas några filrepor, bubblor eller flammiga
områden. Inga rodnader i nagelbädden

Smile och vit förlängning– 10 poäng
• Smile-linjen skall vara tydligt och skarpt skulpterad. Smile-linjen skall vara enhetlig
samtliga naglar, dvs. lika djup och lika på höger och vänster sida.
• Den vita kanten skall vara lika och enhetlig på samtliga naglar, både i färgtäthet
konstant och utan luftbubblor – och i längd.

Tipp applicering och undersida – 10 poäng
Tippen skall vara rätt applicerad och utan synliga eller kännbara kanter. Den naturliga
nageln
får inte synas.
• Naglarna och fingrarna skall vara rena från damm och produktrester (även olja) och
resin.
• Om täckande rosa har använts skall det vara ett jämt smile även sett från undersidan.

Helhetsintryck – 15 poäng
• Det totala intrycket mellan naglar, händer och dekoration.
• Det skall vara en harmoni mellan nagelns längd, form och färgval med handen.

GOLVDOMARE

Brickor och arbetsstation – 10 poäng
• Är brickorna och arbetsstationen dukade och arrangerade på ett enhetligt sätt?
Klassiskt, innovativt eller kanske stilfullt.

Kläder, hår, smink och liknande – 10 poäng
• Är alla deltagare enhetligt klädda? Finns det ett genomgående tema i kläder, hår, smink
och kanske något annat? Följer det Teamets namn?

Teamanda – 10 poäng
• Känner man en tydlig teamanda? Känner man glädje? Får den som utför
tävlingsmomentet hjälp och uppmärksamhet?

Helhetsintryck – 10 poäng
• Det totala intrycket av arbetet i teamet. Kamratskap och glöd.
• Är arbetet utfört på ett proffsigt sätt? Ser stationen bra ut under alla arbetsmoment?

Eventuella poängavdrag.
_____________________________________________________________________________________________________________

REALITY NAILS
Tävlingstid: 45 minuter

Kunden kommer in, det är första besöket. Kunden vill ha fina naglar och gärna med lite
dekorationer. Kunden vet inte vad det skall vara eller hur det skall se ut, du får fria händer.
Känner du igen det?
På tre tippar får du skapa tre olika motiv för tre olika kunder.

• De tävlande får vid tävlingsstart tre tippar som skall dekoreras på plats. Alla
dekorationer skall skapas på plats.
• De tävlande behöver ingen modell utan skall sitta själva vid sina bord.
• De tävlande får bilder vid tävlingsstart på tre olika personer, som i text kommer ha lite
olika önskemål. Det är till dessa tre det skall göras tippar.
• Tipparna skall appliceras på pappret till varje person och lämnas till bedömning. Sätt
tipparna ordentligt fast på pappret. Papper lämnas till domarna av golvdomarna,
fastsättning av tipparna får den tävlande själv ombesörja.

• Gel, akryl, dipsystem, gellack, nagellack och akrylfärger får användas.
• Alla typer av rhinestones, stripes, glitter och liknande får användas – ÄVEN fimos,
stickers eller liknande. Men allt skall sättas samman under tävlingstiden, inga
färdiggjorda dekorationer.

Designen skall vara till en salongsnagel och skall kunna göras på ett helt set, inte en
enstaka nagel i ett set naglar. Domarna letar efter nail art som kan göras inom tiden för
ett set och som man kan ta betalt för.
• Elfil är tillåtet.

BEDÖMNINGSKRITERIER

 

Utformning –18 poäng
• Stämmer designen med de önskemål kunden har haft?
• Är det möjligt att göra ett helt set med denna dekoration inom tiden för ett besök?

Dekoration – 18 poäng
Kreativitet i handhavandet av design och tekniker.
Originalitet i idé och utformning.

Komposition – 18 poäng
Tydlighet i dekorationen och väl sammansatta färger.

Tekniker – 18 poäng
• Flera tekniker – är det använt flera tekniker i motivet.

Professionalism – 18 poäng
• Är naglarna gjorda på ett professionellt sätt med yta, glans, form och liknande. Är
dekorationen utan repor, bubblor eller liknande.
• Är det en tilltalande nail art?
• Är dekorationerna handgjorda eller övervägande stickers och fimos.

Eventuella poängavdrag.
______________________________________________________________________________________________

FANTASY
Tema: Fyra årstider
Tävlingstid: 90 minuter (1,5 timme)

Skall vi låta Kung Bore hälsa på i tävlingsrummet med istappar och snö? Eller väljer du en
höstens drottning med alla de fantastiska färger, svampar, frukter som hör hösten till. Kanske
får vi även se en sommarens midsommar mö som plockar sju sorters blommor att ha under
huvudkudden.

• Fantasy – en helhet – här kommer alla kunskaper fram. En kombination av Kläder, Hår,
Make-up och Naglar. Allt inom skönhet.
Modellen får vara förberedd med make-up, hår och kläder innan tävlingsstart.
Inget material får finnas på modellens naglar eller händer innan tävlingsstart.
• Elfil får användas.
• Alla detaljer som skall användas på naglarna får vara förgjorda men får inte appliceras
innan tävlingsstart. Dekorationer får vara applicerade på tippar.
• Alla typer av rhinestones, stripes, glitter, fjädrar och liknande får användas – men inga
färdiggjorda dekorationer, fimos, stickers eller liknande.

• Gel, akryl, dipsystem, gellack, nagellack och akrylfärger får användas.
• Det finns ingen begränsning på höjd eller längd på dekorationerna.
• Alla typer av nageloljor och handlotion får användas.
Tävlande skall skriva en lapp med en rubricering för temat och tanken hur det följer
tävlingstemat. Det skall även stå vilka tekniker och vilket systems som har använts. Det
skall stå vilka detaljer som är handgjorda och vilka som är köpta. Denna lapp kommer
inte att poängbedömas utan vara en hjälp för domarna att se temat. Den skall skrivas
på engelska
och den kan vara gjord i förväg.
När det är 10 minuter kvar av tävlingstiden kan de tävlande föra modellerna till den
plats där bedömningen skall ske och göra de sista ändringarna på plats. När tiden är slut
får inget mer arbete utföras.

BEDÖMNINGSKRITERIER

 

Kläder – 15 poäng
Temat skall framgå tydligt.
• Designen är idérik och kompositionen kreativ.
• Detaljrikedom i kläderna

Hår – 15 poäng
Temat skall framgå tydligt.
• Designen är idérik och kompositionen kreativ.
• Svårighetsgrad och detaljrikedom i stylingen.

Make-up – 15 poäng
Temat skall framgå tydligt.
• Designen är idérik och kompositionen kreativ.
• Är makeupen begränsad till ansiktet eller följer den ut på synliga delar av kroppen?

Naglar, detaljer och färg – 15 poäng
• Tydlighet i detaljer.
Man kan se vad det föreställer och alla detaljer.
Detaljrikedom i kompositionen.
• Väl sammansatta färgval.

Naglar, komposition – 15 poäng
• Man ser en helhet från nagel till nagel. Temat framgår tydligt.
Inga restprodukter runt eller på undersidan av naglarna.
• Berättar Nail arten på naglarna en historia?

Helhetsintryck – 30 poäng
• Naglarnas svårighetsgrad och detaljrikedom.
• Naglarnas konstnärliga harmoni
Helhet mellan naglar, kläder, hår och make-up.
• Har helheten fångat intresset och startat en nyfikenhet att vilja se mer och leta upp lite
fler detaljer?
• Är det mycket handgjort i alla tävlingsdelar (kläder, hår, make-up, naglar) eller finns det
färdigköpta delar.

Eventuella poängavdrag.
___________________________________________________________________

MIXED MEDIA
Tema: Vikingar

Nordens spännande Vikingar. Vad var vi på den tiden? Sjörövare eller Upptäcktsresanden?
Krigare, Handelsmän eller ett av historiens största Partyfolk? Vad väljer du att ta fram i dessa
Nordens förfäder? Jag lutar mig tillbaka och ler redan.

• I en Mixed Media (Showcase) tävling är allting möjligt. På 10 dekorerade tippar kan du
låta fantasin flöda
och sätta samman lika vackra motiv som en målare på en canvas.
Tipparna skall vara monterade i en box på ett sådant sätt att de klarar frakt. Det är den
tävlandes ansvar att tävlingsbidraget kommer fram i ursprungligt och helt skick.
• Boxens format får vara max 30×30 centimeter och max 10 centimeter hög
• Bakgrunden och insidan av boxen skall vara enfärgad och utan dekorationer. Valfri färg
får användas.
• Det får inte på något sätt på eller i boxen framgå vem som har gjort tävlingsbidraget.
Alla storlekar av tippar får användas. Olika storlekar kan användas i sammansättningen
eller alla i samma storlek.
För-designade tippar får inte användas.
• Tipparna skall vara noga fastsatt i boxen så det finns möjlighet att vända boxen utan att
designen förstörs. De skall även vara så pass fastsatta att de klarar frakthantering.
Eventuella skador under hanteringen är den tävlandes ansvar.

Olika nail art produkter och varierande tekniker får användas för att skapa designen
och ger högre poäng, såsom t.ex.:
o rhinestones, glitter, bladguld och liknande.
o färgad akryl, gel, gellack och nagellack.
o airbrush och/eller handgjord lackning.
o alla 3D nail artdekorationer skall vara gjorda för hand.
o fjädrar, koppartrådar, sytråd …. valet är ditt.
o färdiggjorda dekorationer såsom fimos, stickers eller liknande får inte användas.

• Dekorationerna får helt eller delvis täcka tippen samt gå utanför nageln med högst 4cm
i någon riktning.

• Användandet av fler tekniker ger högre poäng.
Tävlande skall skriva en lapp med en rubricering för temat och tanken. Det skall även
stå vilka tekniker och vilket systems som har använts Denna lapp kommer inte att
poängbedömas utan vara en hjälp för domarna att se temat. Det skall skrivas på
engelska
och den kan vara gjord i förväg.
• Varje tävlande får delta med flera boxar men varje box medför en tävlingsavgift.
• Boxar som tidigare har placerat sig 1-2-3 får inte delta.

Tävlingsbidragen skall vara tävlingsledningen tillhanda senast:
Till Nail Systems i Uddevalla senast måndag den 21 mars 2022 klockan 15.00
Till CosmoNord mässan i Göteborg senast fredag den 25 mars 2020 klockan 12.00

Tävlingsbidragen kan hämtas tidigast på CosmoNord mässan i Göteborg lördag 26 mars klockan
15.00 och senast lördag 26 mars klockan 18.00. Tävlingsbidragen skickas inte tillbaka.

BEDÖMNINGSKRITERIER

 

Dekoration – 10 poäng
Kreativitet i handhavandet av design och tekniker.
Originalitet i idé och utformning.

Komposition och balans – 10 poäng
Kompositionen skall vara harmonisk och stämma överens på alla tipparna.
• Det skall flyta från tipp till tipp och inte vara stora ytor utan dekoration.
• Tipparna skall inte vara fastsatta så det blir en enda stor Nail Art. Man skall tydligt se
alla 10 tipparna – eller delar av dem.

Balans av färger – 10 poäng
Tydlighet i dekorationen och väl sammansatta färger.
• Färgerna skall komplettera varandra men samtidigt visa kontraster.

Tekniker – 10 poäng
Flera tekniker – är det använt flera tekniker i motivet.
• Ser man en helhet från nagel till nagel.
• Dekorationen skall gärna vara skapad i flera dimensioner och inte en platt nail art.

Helhetsintryck – 30 poäng
• Naglarnas svårighetsgrad och detaljrikedom.
• Naglarnas konstnärliga harmoni
• Framgår temat tydligt.